ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง

งานโครงสร้าง
อาคาร A : เทคอนกรีตพื้นถึงชั้น 12

อาคาร B : เทคอนกรีตพื้นถึงชั้น 13

อาคาร C : เทคอนกรีตถึงพื้นชั้น 9

งานสถาปัตยกรรม : 

ก่ออิฐผนังห้องพัก ชั้น 8

 

ก่ออิฐผนังห้องพัก ชั้น 7

 

อัพเดทล่าสุด :
30 กันยายน 2563
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720