ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

งานโครงสร้าง : 
Zone 1  งานเทพื้น ชั้น 24
Zone 2  งานเทพื้น ชั้น 25
Zone 3  งานเทพื้น ชั้น 5
Zone 4  งานเทพื้น ชั้น 5

งานสถาปัตยกรรม : 

Zone 1  งานก่ออิฐ ชั้น 24
Zone 2  งานก่ออิฐ ชั้น 24
Zone 3  งานก่ออิฐ ชั้น 5
Zone 4  งานก่ออิฐ ชั้น 5

Zone 1  งานฉาบ ชั้น 24
Zone 2  งานฉาบ ชั้น 24
Zone 3  -
Zone 4  -

อัพเดทล่าสุด :
30 มิถุนายน 2563
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720