ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก-วงเวียนใหญ่

งานเจาะ : งานเข็มเจาะ 100%

งานโครงสร้าง : งานพื้น Post Tension ชั้น 16

งานสถาปัตยกรรม : งานก่ออิฐมวลเบาและฉาบผนัง ชั้น 12

 

 

อัพเดทล่าสุด :
30 กันยายน 2563
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720