ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุภาลัย ชื่นมื่นจัดงานแถลงข่าวครั้งแรกแห่งปี กางแผนปี 61 สู่ SUSTAINABLE GROWTH 2018

ศุภาลัย ฉลองความสาเร็จรับปีจอ เปิดบ้านจัดงานแถลงข่าว เปิดแผนธุรกิจปี 61 ตั้งเป้าสู่ SUSTAINABLE GROWTH 2018 พร้อมโชว์ยอดขายทะลุเป้าปี 60 กว่า 30,777 ล้านบาท ประเดิมต้นปี 2561 กับการประกาศความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของ บมจ.ศุภาลัย ในงานแถลงข่าวเปิดกลยุทธ์ธุรกิจศุภาลัยปี 61 สู่ SUSTAINABLE GROWTH 2018 มัดใจตลาดยุค 4.0 พร้อมฉลองความสาเร็จยอดขายทะลุเป้าปี 60 ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก 2 ผู้บริหาร ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร และนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ ที่มาต้อนรับสื่อมวลชนด้วยความเป็นกันเอง โดยนายไตรเตชะ เปิดเผยถึงผลการดาเนินงาน ของบริษัทฯ ในปี ที่ผ่านมา สามารถทายอดขายได้พุ่งทะลุเป้ากว่า 30,777 ล้านบาท เติบโต 27% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มียอดขาย 24,132 ล้านบาท และเติบโตเกินเป้า 14% เมื่อเทียบกับเป้ายอดขายที่ตั้งไว้ 27,000 ล้านบาท ซึ่งการเติบโตมาจากยอดขายโครงการคอนโดมิเนียม 50% และยอดขายโครงการแนวราบ 50% โดยมีการเปิดตัวโครงการทั้งหมด 20 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 15 โครงการ และคอนโดมิเนียม 5 โครงการ มูลค่ารวม 31,220 ล้านบาท

สาหรับแผนงานปี 2561 ตั้งเป้าสู่ SUSTAINABLE GROWTH 2018 บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขาย 33,000 ล้านบาท และเป้ารายได้ 26,000 ล้านบาท จากการเปิดตัวโครงการใหม่ 35 โครงการ แยกเป็นโครงการแนวราบ 30 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม 5 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 40,000 ล้านบาท กาหนดงบประมาณการจัดซื้อที่ดินประมาณ 9,000 ล้านบาท

ซึ่งในปีนี้พร้อมที่จะต่อยอดความสาเร็จจากปีที่ผ่านมา และเตรียมพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ในหลากหลายด้านเพื่อปรับตัวทาตลาดให้โดนใจลูกค้า พร้อมก้าวเข้าสู่อสังหาฯ ยุค 4.0 รับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป อาทิ การเปิดตัวบิ๊กโปรเจค ครั้งแรกในรูปแบบมิกซ์ยูส บนที่ดินสถานทูตออสเตรเลีย (เดิม), การบุกตลาดอสังหาฯ ในจังหวัดเชียงราย, การร่วมลงทุนกับบริษัทอสังหาฯ ของประเทศออสเตรเลีย, การปรับโฉม พัฒนาแบบบ้านรูปแบบใหม่ ภายใต้แบรนด์ใหม่, การนานวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาปรับใช้ในโครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ เช่น ระบบ Home automation, Home security, การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เอื้ออานวยความสะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุมากขึ้น และการมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม เน้นความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (Stakeholders) การปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณต่างๆ

นอกจากนี้ภายในงานแถลงข่าว ยังย้อมบรรยากาศ ห้องจัดเลี้ยงให้กลายเป็น Supalai Street Food โดยการคัดสรร จานเด็ด ร้านดัง จากหลากหลายทาเลโครงการศุภาลัย มาให้ผู้บริหารและสื่อมวลชนได้ร่วมฉลองความสาเร็จเสมือนได้เพลิดเพลินอยู่ในทาเลโครงการศุภาลัย

  • ปฏิทินกิจกรรม
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720