ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ศุภาลัย จัดงานสัมมนาสุดพิเศษอภินันทนาการความรู้สู่ประชาชน พบกับสุดยอดกูรูด้านฮวงจุ้ยและผู้เชี่ยวชาญสมาธิบำบัด SKT

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาฟรี! ที่ไม่ควรพลาด พบกับสุดยอดวิทยากรสถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยและผู้เชี่ยวชาญสมาธิบำบัด SKT เพื่อป้องกัน Stroke ในวันเสาร์ที่    22 มิถุนายน 2562 เวลา 8.45 - 16.30 น. ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3

 

  • เวลา 08.45 - 12.00 น. สัมมนาในหัวข้อ “บ้านเฮง คนเฮง” โดย อาจารย์วิศิษฎ์        เตชะเกษม สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและจัดบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ย แนะนำเทคนิคการจัดบ้าน พร้อมเคล็ดลับเสริมฮวงจุ้ยรับโชค รับสุข
  • เวลา 13.15 - 16.30 น. สัมมนาในหัวข้อ “เคล็ดลับ SKT สมาธิบำบัด เพื่อสุขภาพปลอดภัย ห่างไกล Stroke” โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คิดค้นสมาธิบำบัดแบบ SKT มาเปิดเผยเคล็ดลับวิธีฝึกสมาธิ SKT ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ-สมองตีบ

โดยกิจกรรมสัมมนาหัวข้อดังกล่าว เป็นอภินันทนาการความรู้สู่ประชาชน ฟรี ผู้สนใจติดต่อสำรองที่นั่งด่วน! (จำนวนจำกัด) โทร. 1720 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.supalai.com
 


 

กำหนดการสัมมนา “บ้านเฮง คนเฮง” โดย อาจารย์วิศิษฎ์ เตชะเกษม

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 08.45 - 12.00 น. ณ ชั้น 33  อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3

 

08.45 - 09.30 น.             ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์  Supalai’s Smart Center  ชั้น L

09.30 - 10.30 น.            การบรรยายหัวข้อ บ้านเฮง คนเฮง   

              โดย อาจารย์วิศิษฎ์ เตชะเกษม  ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยและการจัดการบ้านให้ถูกหลัก

10.30 - 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 11.45 น.             การบรรยายหัวข้อ บ้านเฮง คนเฮง (ต่อ)           

11.45 - 12.00 น.             ถาม-ตอบ


กำหนดการสัมมนา “เคล็ดลับ SKT สมาธิบำบัด เพื่อสุขภาพปลอดภัย ห่างไกล Stroke”

โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13.15 – 16.30 น. ณ ชั้น 33  อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3

 

13.15 - 14.00 น.           ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์  Supalai’s Smart Center  ชั้น L

14.00 – 15.00 น.           การบรรยายในหัวข้อ “เคล็ดลับ SKT สมาธิบำบัด

           เพื่อสุขภาพปลอดภัย ห่างไกล Stroke”

          โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี

                                อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คิดค้นสมาธิบำบัดแบบ SKT

15.00 – 15.15 น.           พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.15 น.           Workshop “การออกกำลังกายเพื่อป้องกันสโตรก(ต่อ)

16.15 – 16.30 น.           ถาม - ตอบ
 


 

  • ปฏิทินกิจกรรม
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720