ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุภาลัย จัดงาน MD พบพนักงาน ครั้งที่ 2 2560

บมจ.ศุภาลัย โดย นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดงาน MD พบพนักงาน ครั้งที่ 2 ของปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญขององค์กร เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ให้เข้าใจวิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน รวมทั้งสร้างสรรค์ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3

  • ปฏิทินกิจกรรม
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720