เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์: ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม
ภารกิจ: สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720