L o a d i n g

Standard ดี
Quality เดียวกัน

‘ศุภาลัย’ ตอกย้ำบ้านมาตรฐานดีทุกหลังทั่วไทย ‘มาตรฐานเดียวกัน’ คือสิ่งที่ศุภาลัยยึดมั่นมาตลอด 34 ปี จะกี่โครงการ เราก็ใช้ความเชี่ยวชาญออกแบบบ้าน ผ่านการคิดจากชีวิตจริงด้วยมาตรฐานเดียวกัน


บ้านศุภาลัย “Standard ดี Quality เดียวกัน” ทุกหลังทั่วประเทศ

กว่า 34 ปีในการประกอบธุรกิจ “ศุภาลัย” ตั้งมั่นเป็นผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยที่คิดจากชีวิตจริง เข้าใจทุกความต้องการ และมอบความสุขในการอยู่อาศัยของคนในทุกภูมิภาค เล็งเห็นว่ามาตรฐานของบ้านที่ดี ก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่ดีเช่นกัน

ศุภาลัย จึงออกแบบบ้านให้มีมาตรฐานที่ดีเหมือนกันในทุกๆ หลัง ที่ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ภูมิภาคไหน มีชีวิตอย่างไร แตกต่างกันแบบไหน ทุกคนก็สามารถใช้ชีวิตอย่างอยู่เย็นและเป็นสุข ภายใต้ Standard ดี Quality เดียวกันทุกหลังทั่วประเทศ

01.

มาตรฐานการออกแบบบ้าน

ออกแบบบ้านด้วยความเข้าใจชีวิตการเป็นอยู่ สเปซกว้าง ลมโฟลว์ดี จัดพื้นที่ใช้สอยของแต่ละห้องได้อย่างลงตัว

02.

มาตรฐานการก่อสร้างดี

ควบคุมกระบวนการก่อสร้างด้วยมาตรฐาน ISO ใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพได้รับมาตรฐานมอก. ใส่ใจต่อผู้อยู่อาศัย

03.

มาตรฐานการบริการหลังการขาย

ไม่ทอดทิ้งลูกบ้าน แจ้งซ่อม แจ้งปัญหา ก็ทำได้ง่ายๆ ด้วย Application SABAI ที่มีให้สำหรับลูกบ้านศุภาลัยโดยเฉพาะ

04.

มาตรฐานการดูแลจากบุคลากรจริงในพื้นที่

เข้าถึงคนทุกพื้นที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ภูมิภาคไหน เราก็ดูแลด้วยความเข้าใจ

05.

มาตรฐานความปลอดภัย

อุ่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัย ทั้ง CCTV และรปภ. คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงพิสูจน์บ้านศุภาลัย
Standard ดี Quality เดียวกัน
ทุกหลังทั่วประเทศ