ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน

“ทาวน์โฮมที่ต่อติดทุกไลฟ์สไตล์”
"Live your life and having Fun"

ทาวน์โฮม 3 ชั้น พื้นที่ <--- กว้าง --->ขึ้น ใหญ่ถึง 181 ตร.ม.
เริ่ม 3.47 ล้านบาท


Grand Opening 18-19 ก.ค. นี้้


รายละเอียดโครงการ พิกัดโครงการ

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ!
กรุณาระบุชื่อ*
กรุณาระบุนามสกุล*
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ*
กรุณาระบุอีเมล*
กรุณาระบุสื่อ*
กรุณาระบุประเภทบ้าน*
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนทางการตลาด และยินดีให้บริษัทฯแจ้งข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมโดยแจ้งมายัง Call Center 1720