เตรียมพบกับ

ศุภาลัย พรีเมียร์ สี่พระยา-สามย่าน

เริ่มเพียง 3.69 ล้านบาท
หรือเริ่ม 85,000 บาท/ตร.ม.

ขนาดห้อง 41.5-139 ตร.ม. (1-3 ห้องนอน)


Pre-Sales 26-27 กันยายน นี้


รายละเอียด แผนที่ eBrochure
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ!
กรุณาระบุชื่อ*
กรุณาระบุนามสกุล*
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ*
กรุณาระบุอีเมล*
กรุณาระบุสื่อ*
กรุณาระบุงบประมาณ *
กรุณาระบุจุดประสงค์ในการซื้อ*
กรุณาระบุเหตุผลด้านทำเลในการซื้อ *
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนทางการตลาด และยินดีให้บริษัทฯแจ้งข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมโดยแจ้งมายัง Call Center 1720