Web1280x680 Web750x1040
รายละเอียดโปรโมชั่น

ศุภาลัย “ตาลุกวาว” แจกอย่างว้าว ให้อย่างเยอะ

ศุภาลัย “ตาลุกวาว” แจกอย่างว้าว ให้อย่างเยอะ
เพียงจองบ้านและคอนโดศุภาลัย 
ฟรี! 
- ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ฯ 
- มิเตอร์ไฟฟ้า-มิเตอร์น้ำ*
- ค่าส่วนกลาง 1 ปีแรก
- Cash Back สูงสุด 200,000 บาท
รับส่วนลดสูงสุด 4,000,000 บาท**

เงื่อนไขรายการ : รายการส่งเสริมการขายสำหรับการจองบ้าน+ทำสัญญา โครงการบ้านและคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ของศุภาลัย ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 66 จะได้รับฟรี! ค่าใช้จ่ายวันโอนได้แก่ ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ + มิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำ*+ค่าส่วนกลาง 1 ปี แรก 

• ยูนิตที่มีมูลค่าต่ำกว่า หรือเท่ากับ 3,000,000 บาท ชำระเงินจอง 5,000 +เงินสัญญา 5,000 รับฟรี! Cash Back 50,000 บาท  
• ยูนิตที่มีมูลค่า 3,000,001 -  6,000,000 บาท ชำระเงินจอง 10,000 +เงินสัญญา 10,000 รับฟรี! Cash Back 100,000 บาท
• ยูนิตที่มีมูลค่า 6,000,001 – 9,000,000 บาท ชำระเงินจอง 10,000 +เงินสัญญา 20,000 รับฟรี! Cash Back 150,000 บาท
• ยูนิตที่มีมูลค่า 9,000,001 บาทขึ้นไป ชำระเงินจอง 20,000+เงินสัญญา 30,000 รับฟรี! Cash Back 200,000 บาท
• โปรโมชั่นส่งเสริมการขายและกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน เฉพาะโครงการและยูนิตที่เข้าร่วมภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
*สงวนสิทธิ์เฉพาะค่ามิเตอร์น้ำไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นในโครงการคอนโดมิเนียม
**รับส่วนลดสูงสุด 4,000,000 บาท ที่โครงการศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมฯ 121 แปลงที่ 1129-020 
• รายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กำหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
• ตรวจสอบโครงการบ้านและคอนโดฯ สร้างเสร็จ ที่เข้าร่วมรายการได้ที่ www.supalai.com  และ 1720
• ภาพทั้งหมดเป็นภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

โครงการที่ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

แนวสูง    :  คอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทุกโครงการ

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ