65-05-06-FINAL-perspective-พรีโม่-เพรชเกษม-พุทธสาคร 65-05-06-FINAL-perspective-พรีโม่-เพรชเกษม-พุทธสาคร
ศุภาลัย พรีโม่
เพชรเกษม-พุทธสาคร
Premium Townhome ฟังก์ชันใหม่ ออกแบบให้บ้านเป็น 'พื้นที่พักผ่อน' อย่างแท้จริง
เริ่ม 2.69 ล้านบาท
primo
โปรโมชั่น
แนวคิด
ข้อมูลโครงการ
แบบแปลน
สื่อ
ที่ตั้ง
ลงทะเบียน