maxresdefault (9) maxresdefault (9)
ศุภาลัย โอเรียนทัล
สุขุมวิท39
โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การออกแบบสไตล์ตะวันออกที่ร่วมสมัย สร้างความสมดุลระหว่างความร่วมสมัยแบบเอเชียตะวันออกโดยกลมกลืนไปกับ ธรรมชาติและบรรยากาศโดยรอบของโครงการ
เริ่ม 5.50 ล้านบาท
Eternity Infinity Smimming Pool (11) Eternity Infinity Smimming Pool (5)
ศุภาลัย โอเรียนทัล
สุขุมวิท39
โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การออกแบบสไตล์ตะวันออกที่ร่วมสมัย สร้างความสมดุลระหว่างความร่วมสมัยแบบเอเชียตะวันออกโดยกลมกลืนไปกับ ธรรมชาติและบรรยากาศโดยรอบของโครงการ
เริ่ม 5.50 ล้านบาท
ORIENTAL
โปรโมชั่น
แนวคิด
ข้อมูลโครงการ
แบบแปลน
แกลลอรี่
สื่อ
ที่ตั้ง
ยูนิตพร้อมขาย
ลงทะเบียน