ลงทะเบียนออนไลน์

เพื่อรับสิทธิ์จองห้องชุด ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9
พร้อมรับส่วนลดเพิ่ม

ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

ลงทะเบียนออนไลน์
โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

หลังลงทะเบียน 30 นาที
จะได้รับ SMS และ QR CODE
ทาง E-Mail

นำ QR CODE ที่ได้ พร้อมกับ
บัตรประชนตัวจริง มาในวันงาน
เปิดจองโครงการ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการจับฉลากและรับส่วนลดเพิ่ม เฉพาะคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

*กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอง

ข้อมูลผู้จอง (ภาษาไทยเท่านั้น)

ชื่อ*
นามสกุล*
เบอร์มือถือ*
เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน / ที่ทำงาน
หมายเลขบัตรประชาชน*
อีเมล*

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ภาษาไทยเท่านั้น)

บ้านเลขที่*
หมู่ที่
หมู่บ้าน / อาคาร
ตรอก / ซอย
ถนน*
ตำบล / แขวง*
อำเภอ / เขต*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลเพิ่มเติม