บริษัทฯ ขอปิดรับการลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมงานเปิดจองโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก–วงเวียนใหญ่

เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมากเกินกว่าจำนวนห้องชุด และสำนักงานขายโครงการมีพื้นที่จำกัดในการรองรับลูกค้า

บริษัทฯ กราบขออภัยมา ณ ที่นี้
ท่านสามารถดูรายละเอียดโครงการอื่นๆ ได้ที่ www.supalai.com