แบบบ้านศุภวัฒนา ศุภาลัย ลากูน ภูเก็ต แบบบ้านศุภกฤต ศุภาลัย ลากูน ภูเก็ต
Supalai Lagoon
Phuket
Experience perfect living in a unique and exclusive seaside community
Start THB 7.59 million
LAGOON
Concept
Project Info
Plan
Gallery
Location
Register