ศุภาลัย เบลล่า เกาะแก้ว แบบบ้านศุภกัลยาศุภาลัย เบลล่า เกาะแก้ว
Supalai Bella
Ko Kaeo Phuket
Supalai Quality Homes in the Heart of Phuket Island for the Needs of Every Lifestyle
Start THB 3.79 million
BELLA
Concept
Project Info
Plan
Gallery
Location
Register