เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532กลุ่มผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดิน อันประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร และนักวิชาการ ได้ ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (SUPALAI CORPORATION LIMITED) โดยเริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะเพื่อ เป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์อย่างเป็นทางการโดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ในระยะแรกได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร ต่อมาจึงขยายธุรกิจสู่โครงการอาคาร ชุด อาคารสำนักงาน และรีสอร์ทโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทฯ ดังนี้คือ

  • พัฒนาที่ดินทุกรูปแบบ ทั้งที่อยู่อาศัยในรูปแบบบ้านจัดสรร อาคารชุดพักอาศัย ตลอดจนอาคารสำนักงาน และศูนย์การค้าครบวงจร ฯลฯ
  • ค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเช่า และ/หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  • ยึดถือในการสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาสังคม ทั้งทางตรง และทางอ้อม
ศุภาลัย

ศุภาลัย แปลว่า สถานที่อยู่อันเป็นมงคล เป็นคำสนธิ มาจากศุภและอาลัย

ศุภ แปลว่า ความดีงาม ความเจริญ ความเป็นมงคล

อาลัย แปลว่า ที่อยู่ ที่พักอาศัย ใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ SPALI

ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นปีที่ 3 แห่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน และ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SUPALAI PUBLIC COMPAMY LIMITED เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 ได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้นของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ตัวอักษรย่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า SUPALI (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น SPALI) ได้เข้าทำการซื้อขายอย่างเป็นทางการ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนถึง ณ.ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงนโยบายที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัย ด้วยประสบการณ์ในการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารสำนักงาน รีสอร์ท และโรงแรม มานานกว่า 19 ปี

ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นปีที่ 3 แห่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

Overview of business operations of the Company and its subsidiaries

Supalai Public Company Limited and its subsidiaries (group of companies) operate real estate development projects for living and commercial purposes. Our projects are conceptualized with the idea of a quality living place for quality community of “Supalai residents”. We always develop our housing models with carefully selected materials that meet our ideal standards. Our pre and after delivery services are diligently supervised to foster a safe and friendly community for our clients’ utmost satisfaction. The Company and our subsidiaries operate and own the following housing projects: detached houses, duplex houses, townhouses and condominiums in a variety of areas throughout Bangkok and peripheries including other provinces. This is to respond to the need of the market and our many clients who have different preferences and goals, and are primarily those who are middle to high income earners. Our priority is to focus on the completion of our current housing projects and deliver them by deadlines to create the brand awareness of “Supalai.” This name will be used as a leading name for every project, followed by specific name of each project to fit in with different project formats and the target market. Moreover, the Company is also the developer of offices for rent in the commercial districts, while the subsidiaries operates real estate project management as well as the management of hotels and resorts. Currently, the Company and its subsidiaries have grown to become one of the leading companies in real estate business.