ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

โครงการที่ กำลังดำเนินการก่อสร้าง

 • ความคืบหน้า โครงการ 3%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2563

 • ความคืบหน้า โครงการ 1%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2563

 • ความคืบหน้า โครงการ 8%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2563

 • ความคืบหน้า โครงการ 3%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2563

 • ความคืบหน้า โครงการ 15%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2563

 • ความคืบหน้า โครงการ 19%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2563

 • ความคืบหน้า โครงการ 22%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2563

 • ความคืบหน้า โครงการ 38%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2563

 • ความคืบหน้า โครงการ 38%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2563

 • ความคืบหน้า โครงการ 59%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2563

 • ความคืบหน้า โครงการ 49%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2563

 • ความคืบหน้า โครงการ 72%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2563

 • ความคืบหน้า โครงการ 92%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 กันยายน 2563

 • ความคืบหน้า โครงการ 87%
 • อัพเดทล่าสุด : 31 สิงหาคม 2563

 • ความคืบหน้า โครงการ 98%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 มิถุนายน 2563

โครงการที่ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

 • ความคืบหน้า โครงการ 100%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 มิถุนายน 2563

 • ความคืบหน้า โครงการ 100%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 เมษายน 2562

 • ความคืบหน้า โครงการ 100%
 • อัพเดทล่าสุด : 31 กรกฎาคม 2562

 • ความคืบหน้า โครงการ 100%
 • อัพเดทล่าสุด : 30 เมษายน 2562

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720