Blog

Blog
 

การระบายอากาศในครัว

ภรรยามาบ่นให้ฟังว่าอากาศในห้องครัว ถ่ายเทไม่ค่อยสะดวก โดยเฉพาะเวลาทำอาหาร ควันนี่ฟุ้งเต็มห้องไปหมด เลยมาบอกให้ผม รีบจัดการปัญหานี้โดยด่วน ไม่อย่างนั้นจะ ไม่ทำอาหารให้ทานอีก ผมจึงต้องรีบมาหา ช่างยิ้มเลยครับเนี่ย

     ช่างยิ้มว่าภรรยาของคุณคงจะไม่โหดร้ายเกินไปหรอกครับ ค่อยๆ เจรจาเดี๋ยวเธอก็ ใจเย็นลงเอง สำหรับปัญหาเรื่องการระบายอากาศห้องครัวต่อเติมนี้ ช่างยิ้มมีวิธีแก้ไขอยู่ 2 แนวทางครับ

     แนวทางแรก คือ การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ หากเป็นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ ด้านข้างเพียงพอ และห่างจากรั้วไม่ต่ำกว่า 2 เมตร ก็สามารถใช้วิธีเจาะช่องหน้าต่างด้านข้างได้ แต่สำหรับทาวน์โฮมซึ่งไม่มีพื้นที่ดังกล่าว สามารถใช้วิธีทำหลังคาซ้อนกันสองชั้น โดยยก หลังคาผืนบนให้สูงกว่าหลังคาผืนล่าง ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างหลังคาทั้งสองผืนขึ้น ตรงนี้ เพียงแค่ตีระแนงไม้ซ้อนเกล็ด (อาจใช้เป็นไม้เทียมหรือไม้สังเคราะห์แทนก็ได้) เพิ่มเข้าไปก็จะได้ เป็นช่องลม ซึ่งอาศัยการระบายอากาศตามธรรมชาติ ให้ไอร้อนลอยขึ้นระบายออกไปเอง

     ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการระบายอากาศจะขึ้นอยู่กับทิศทางของลมที่พัดภายนอกบ้าน ด้วย เช่น ถ้าหันปะทะลมก็จะทำให้ระบายควันออกได้ยาก เป็นต้น

     แนวทางที่สอง คือ การติดตั้งพัดลมดูดอากาศ เมื่อมีการทำอาหารก็เปิดพัดลมให้ ดูดควันและกลิ่นออกไปทิ้งด้านนอกห้อง โดยพัดลมควรหมุนด้วยความเร็วรอบตั้งแต่ 1,500 รอบต่อนาทีขึ้นไป

     ห้องครัวขนาด 6 เมตร x 3 เมตร หรือประมาณ 18 ตารางเมตร ควรเลือกพัดลมดูด อากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ขึ้นไป (ซึ่งระบายอากาศได้ 810 ลูกบาศก์เมตรต่อ ชั่วโมง หรือ 476 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที)

     ห้องครัวขนาด 4 เมตร x 3 เมตร หรือประมาณ 12 ตารางเมตร ควรเลือกใช้พัดลม ดูดอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้วขึ้นไป (ซึ่งจะระบายอากาศได้ 540 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง หรือ 317 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที)

     ทั้งนี้ ห้องครัวที่ใช้ปรุงอาหารซึ่งก่อให้เกิดควันมาก และมีการใช้งานบ่อยครั้ง อาจหันมา ติดตั้งท่อดูดควันเพิ่มบริเวณเหนือเตา จะช่วยลดปริมาณควันหรือกลิ่นในห้องครัวได้มากขึ้น

     จะเลือกใช้แนวทางไหน ช่างยิ้มรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ

cr. ช่างยิ้ม Home Clinic จากนิตยสาร Supalai@Home Q 3/2015

View all projects
Tel.1720