ศุภาลัย Double Twenty แจก Double ลด Double

ฟรี!* ค่าใช้จ่ายวันโอนฯ
พิเศษ! แจก Double เครื่องใช้ไฟฟ้า 5 ชิ้น หรือเลือกรับส่วนลด Double มูลค่าสูงสุด 140,000 บาท
เมื่อซื้อโครงการบ้านและคอนโดมิเนียม พร้อมโอนฯสำหรับการจองตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึง วันที่ 30 ก.ย. 2563 เท่านั้นจอง 5,000 + สัญญา 15,000 บาท

ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์

ฟรี! ค่าจดจำนอง

ฟรี! ค่าส่วนกลาง 1 ปีแรก

ฟรี! ค่ามิเตอร์น้ำ**

ฟรี! ค่ามิเตอร์ ไฟ

สามารถเลือกรับ

      1. แจก Double(เครื่องใช้ไฟฟ้า 5 รายการ)

      2. ลด Double (ส่วนลด 40,000 บาท)

กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินจอง + สัญญา 30,000 บาท

ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์

ฟรี! ค่าจดจำนอง

ฟรี! ค่าส่วนกลาง 1 ปีแรก

ฟรี! ค่ามิเตอร์น้ำ**

ฟรี! ค่ามิเตอร์ ไฟ

สามารถเลือกรับ

      1. แจก Double(เครื่องใช้ไฟฟ้า 5 รายการ)

      2. ลด Double (ส่วนลด 60,000 บาท)

กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินจอง + สัญญา 50,000 บาท

ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์

ฟรี! ค่าจดจำนอง

ฟรี! ค่าส่วนกลาง 1 ปีแรก

ฟรี! ค่ามิเตอร์น้ำ**

ฟรี! ค่ามิเตอร์ ไฟ

สามารถเลือกรับ

      1. แจก Double(เครื่องใช้ไฟฟ้า 5 รายการ)

      2. ลด Double (ส่วนลด 100,000 บาท)

กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินจอง + สัญญา 70,000 บาท

ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์

ฟรี! ค่าจดจำนอง

ฟรี! ค่าส่วนกลาง 1 ปีแรก

ฟรี! ค่ามิเตอร์น้ำ**

ฟรี! ค่ามิเตอร์ ไฟ

สามารถเลือกรับ

      1. แจก Double(เครื่องใช้ไฟฟ้า 5 รายการ)

      2. ลด Double (ส่วนลด 140,000 บาท)

กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน


** สงวนสิทธิเฉพาะค่ามิเตอร์น้ำจะไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นในโครงการคอนโดมิเนียมของแถมได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 45 วัน

รายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กำหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ

สำหรับโครงการที่มีเงื่อนไขการชำระเงินจองและทำสัญญาต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ สามารถใช้เงื่อนไขการจองและทำสัญญาตามข้อกำหนดของโครงการนั้น ๆ ได้


© 2020 Supalai. All Rights Reserved.