SUPALAI BUILT FOR REAL LIFE
บ้านศุภาลัย บ้านที่คิดจากชีวิตจริง

ประสบการณ์กว่า 30 ปี ทำให้เรารู้จักชีวิตจริงของคน จากการเรียนรู้ความเป็นอยู่และความต้องการที่แท้จริงของคนซื้อบ้านเป็นอย่างดี

เรารู้ว่าหลายคนที่ตัดสินใจซื้อบ้าน ไม่ได้มองหาแค่บ้านหลังแรก นิยามการสร้างบ้านของเราจึงเป็นบ้านที่สามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต

เรารู้ว่าบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นที่ที่ให้คนมาใช้เวลาอยู่ด้วยกัน เราเลยให้พื่นที่ที่มากกว่าเพื่อรองรับทุกกิจกรรมร่วมกัน

เรารู้ว่าคนในบ้านต้องการความเป็นส่วนตัว เราเลยเลือกใช้วัสดุที่ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก

เรารู้ว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน บ้านทุกหลังของศุภาลัยจึงใช้โครงสร้างอิฐมวลเบาเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนในวันข้างหน้า

เรารู้ว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อน เราจึงให้ความสำคัญกับทิศทางลม ทิศทางการวางผังโครงการ และวัสดุที่ทำให้บ้านเย็นสบายและประหยัดพลังงาน

“บ้านศุภาลัย บ้านที่คิดจากชีวิตจริง”

วิถีการออกแบบบ้านของศุภาลัยจึงแตกต่างจากที่อื่นๆ เพราะบ้านแต่ละหลังของเราออกแบบมาจากประสบการณ์จริงในการใช้ชีวิต ผ่านการค้นหาความต้องการจากผู้ที่อยู่จริง เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับการใช้ชีวิตที่สุด