“ประกาศผลผู้โชคดี ศุภาลัย ใจดี ครบรอบ 30 ปี แจก 30 ล้าน ครั้งที่ 1”รางวัลที่ 1 ห้องชุดคอนโดมิเนียม จำนวน 3 รางวัล

ห้องชุดคอนโดมิเนียม โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ มูลค่า 1,790,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

1. นายศราวุฒิ หนูหิ้ม และหรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีใหม่

โครงการศุภาลัย เบลล่า ถลาง ภูเก็ต

ห้องชุดคอนโดมิเนียม โครงการศุภาลัย วิสต้า ภูเก็ต มูลค่า 1,820,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

2. นายอำนาจ เกิดพิทักษ์

โครงการศุภาลัย ไพรด์ ประชาอุทิศ

ห้องชุดคอนโดมิเนียม โครงการศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท ชลบุรี มูลค่า 1,540,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

3. นางณพวรรณ ทองสุข

โครงการศุภาลัย พรีมา วิลล่า พุทธมณฑล สาย3รางวัลที่ 2 บัตรกำนัล มูลค่ารางวัลละ 500,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

1. นายสุรสิทธิ์ ชิณณะรุ่งเรือง

โครงการศุภาลัย ลอฟท์ @ สถานีตลาดพลู

2. นางสาวพจนารถ ราตรีวิจิตร์ และหรือ นางสาวนภษร พงษ์แสวง

โครงการศุภาลัย วิลล์ กรุงเทพ - ปทุมธานี

3. นางสาวยุวดี แก้วคูนอก

โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-บางใหญ่รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1. นางสาวฐิติกาญจน์ ชาญศิริวัฒน์

โครงการศุภาลัย เบลล่า ระยอง

2. นายดุริยางค์ สวัสดิ์เอื้อ

โครงการศุภาลัย เบลล่า วงแหวน - ลำลูกกา คลอง4

3. นายสินชัย นาคหนู

โครงการศุภาลัย โมด้า ปิ่นเกล้า - พุทธมณฑลสาย 3

4. นางสาวมณีรัตน์ เนียวกุล

โครงการศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวน

5. นายประสพโชค แสงเสนาะ

โครงการศุภาลัย วิลล์ เอกชัย - กาญจนาภิเษก

6. นายสมศักดิ์ เขียวแจ่ม และหรือ นางบุญญาภรณ์ สัจจะธนะสกุล

โครงการศุภาลัย วิลล์ เอกชัย - กาญจนาภิเษก

7. นายรัชชานนท์ ศรีอุดมพร

โครงการศุภาลัย เอลีท @ สุรวงศ์

8. MR.XUE HAO

โครงการศุภาลัย เอลีท @ สุรวงศ์

9. นางโชติกา คีส์เกอ

โครงการศุภาลัย เอสเซ้นส์ สวนหลวง

10. นางสาววิชญาดา เยาวพันธุ์

โครงการโนโว วิลล์ พหลโยธิน-ลำลูกการางวัลที่ 4 Samsung Galaxy S10 128 GB สีดำ มูลค่ารางวัลละ 31,300 บาท จำนวน 32 รางวัล

1. นายปานวัชร์ นิ้มวัฒนา และหรือ นางสาววิภาวี สุขเกษม

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ กรุงเทพ-ปทุมธานี

2. นางสาวอณิชภัทร สิทธิดำรงค์

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ กรุงเทพ-ปทุมธานี

3. นายถิรวัฒน์ เสนาพล และหรือ นางสาวนฤมล หงษ์เวียงจันทร์

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ระยอง

4. นางสาวอังค์พัฑรา ปรีชาวงศ์สกุล

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ รังสิต คลอง 2

5. นางสาวดาริกา พรึงลำภู

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน-สันกำแพง

6. นางศิริพร พรหมนิเทศ

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน-สันกำแพง

7. นายทัชชกร บัวเผื่อน

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน-สันกำแพง

8. นายวีระ แซ่หยาง

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุวรรณภูมิ

9. นายโชคชัย ทรัพย์อุดร และหรือ นางสาวพรพิมล ติวไธสง

โครงการศุภาลัย เบลล่า นครราชสีมา

10. นายยงยศ อยู่สนิท

โครงการศุภาลัย เบลล่า วงแหวน ลำลูกกา คลอง6

11. นายพัชรวัฒน์ พีรภิวัฒน์กุล

โครงการศุภาลัย พรีมา วิลล่า พระราม 2 - บางขุนเทียน

12. นายประสิทธิ์ สุขรุ่งโรจนกุล และหรือ นางสาวนันธิดา โนนน้อย

โครงการศุภาลัย พรีโม่ เพชรเกษม 110

13. นายยุติธรรม ถนอมศักดิ์ยุทธ

โครงการศุภาลัย พรีโม่ เพชรเกษม 110

14. นายธรรมรักษ์ จันทร์ไทย

โครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ปิ่นเกล้า - กาญจนาภิเษก

15. นางสาวไพลิน อนุวงศ์ศิลปชัย

โครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ปิ่นเกล้า - กาญจนาภิเษก

16. นางสาวธนวรรณ หินทอง

โครงการศุภาลัย ไพรด์ บางนา - วงแหวนรอบนอก

17. นางสาวชัญญนันท์ ขันตี

โครงการศุภาลัย โมด้า ปิ่นเกล้า - พุทธมณฑลสาย 3

18. นางสาวชรินรัตน์ บัวระบัดทอง

โครงการศุภาลัย โมด้า แอร์พอร์ต

19. นางสาวประภาพร อินทร์พรม

โครงการศุภาลัย รอยัล ริเวอร์

20. นายชนม์พรรษ์ สิทธิบุณยภัค และหรือ นางสาวภาวิณี ศิลาพิชิต

โครงการศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ - นราธิวาส - สาทร

21. นางสาวชนิสรา ธรรมวงศา

โครงการศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวน

22. นางญวนใจ วิเศษ และหรือ MR.HAN LONGHUA

โครงการศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวน

23. นางสาวนภสร ปองจิตเลิศขจร และหรือ นายกฤษนุ นุชนิยม

โครงการศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวน

24. นางพิมพ์นิดา วงศ์งามศิลป์ และหรือ นายศรณรงค์ วงศ์งามศิลป์

โครงการศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวน

25. นางสาวธัญญ์ฐิตา เอกวรานิธิรมย์

โครงการศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวน

26. นางสาวจิรัชยา ขาวขำ

โครงการศุภาลัย วิลล์ เพชรเกษม 69

27. นายณัฐชัย สุจริตธรรม และหรือ นางอัญมณี สุจริตธรรม

โครงการศุภาลัย วิลล์ เพชรเกษม 69

28. นายภานุวัฒน์ คำทองคง และหรือ นางสาวรสิตา เกื้อวงศ์ตระกูล

โครงการศุภาลัย วิลล์ มิตรภาพ - บ้านจั่น

29. นายธนวุฒิ อภิรัชตกุล

โครงการศุภาลัย วิลล์ เอกชัย - กาญจนาภิเษก

30. MS.Zheng Yan

โครงการศุภาลัย เวลลิงตัน 2

31. MR.CHANG SHENG

โครงการศุภาลัย เอลีท @ สุรวงศ์

32. นายเมธา วัชรานันทกุล

โครงการศุภาลัย เอสเซ้นส์ (ภูเก็ต)รางวัลที่ 5 Samsung Flat UHD TV 55 นิ้ว มูลค่ารางวัลละ 19,990 บาท จำนวน 52 รางวัล

1. นางสาวญาณินี ไพบูลย์รัตนากร

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ชลบุรี

2. นายบำรุง โพธิ์เงิน

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ชลบุรี

3. นางสาวสิริกาญจน์ ชุมศรี

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ชลบุรี

4. นายเจษฎา ลินจงวัชรกุล

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ระยอง

5. นายชาคริต ปรักมาศ

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ รังสิต คลอง 2

6. นางสาวแคทรียา แซ่กัว และหรือ นายณัฐพล คงทวี

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ รังสิต คลอง 2

7. นางสาวอชิรญาณ์ แซ่ตั้ง

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน-สันกำแพง

8. จ่าอากาศเอกธีระ หาญวงศ์

โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุวรรณภูมิ

9. นางเปรมจันทร์ บุญธนานิธิพัฒน์ และหรือ นายฐานุพงศ์ บุญธนานิธิพัฒน์

โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี

10. นางสาวสุดาพร อักษร

โครงการศุภาลัย เบลล่า กรุงเทพฯ-ปทุมธานี

11. นางสาวสุภาภรณ์ สมานมิตร์

โครงการศุภาลัย เบลล่า เกาะแก้ว ภูเก็ต

12. นายคุณากร วงศ์ศิลป์

โครงการศุภาลัย เบลล่า พัทยา-พรประภานิมิต

13. นายปัณญาวิชญ์ ชื่นชม

โครงการศุภาลัย เบลล่า พัทยา-พรประภานิมิต

14. นายนนทพัทธ์ พานทอง และหรือ นางสาวอนัญญา แซ่เติ๋น

โครงการศุภาลัย เบลล่า ระยอง

15. นางสาวจารุนันท์ กาหลง

โครงการศุภาลัย เบลล่า วงแหวน - ลำลูกกา คลอง4

16. นายพลวัฒน์ คตภูธร และหรือ นางยุพา คตภูธร

โครงการศุภาลัย เบลล่า อุดรธานี

17. นายวีรยุทธ สายสุวรรณ

โครงการศุภาลัย เบลล่า อุบลราชธานี

18. นางพีรดา โครมไร

โครงการศุภาลัย เบลล่า อุบลราชธานี

19. นายสรายุทธ วงค์เจริญ และหรือ นางสาวมนัสนันท์ เพ็งอ่อนเนตร

โครงการศุภาลัย เบลล่า อุบลราชธานี

20. นายศิวารินทร์ ภู่พุ่มศรี

โครงการศุภาลัย พรีมา วิลล่า พุทธมณฑล สาย3

21. นายสมเกียรติ จรัสธัญปรีดา และหรือ นายณัฎฐ์ โรจนธำรงวิชย์ และหรือ นายสมศักดิ์ จรัสธัญปรีดา

โครงการศุภาลัย พรีมา วิลล่า พุทธมณฑล สาย3

22. นายชยุต หมีขยัน

โครงการศุภาลัย พรีโม่ กาญจนาภิเษก - ชัยพฤกษ์

23. นายพลวัฒน์ น่าสม และหรือ นางสาวพรพิมล อินโท

โครงการศุภาลัย พรีโม่ กู้กู ภูเก็ต

24. นางแสงเดือน กาญจนสดุ้ง

โครงการศุภาลัย พรีโม่ นครศรีธรรมราช

25. นายประสิทธิ์ แก้วนิล และหรือ นางสาวจุฑาทิพย์ สุขนันท์

โครงการศุภาลัย พรีโม่ เพชรเกษม 110

26. นายนพดล เม็ดดี

โครงการศุภาลัย พรีโม่ มหิดล

27. นายวิธัต เสมาชัย

โครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ปิ่นเกล้า - กาญจนาภิเษก

28. นางสาวจุฬาลักษณ์ ต้นปฐมกุล และหรือ นางสาวสอางค์ศรี ศรีวรนันท์

โครงการศุภาลัย ไพรด์ ประชาอุทิศ

29. นายธนาเทพ ไลนุ่น และหรือ นางสาวสราทรา พรหมพิชัย

โครงการศุภาลัย โมด้า ปิ่นเกล้า - พุทธมณฑลสาย 3

30. นายเตชิต ชื่นประทุมทอง

โครงการศุภาลัย โมด้า แอร์พอร์ต

31. นายณฐพล พลวิบูลย์ และหรือนางทิพย์สุคนธ์ พลวิบูลย์

โครงการศุภาลัย โมด้า แอร์พอร์ต

32. นายปสาทพร พานิชเจริญ

โครงการศุภาลัย ริเวอร์ วิลล์ ระยอง

33. นายพรชัย โรจน์สุริยากุล

โครงการศุภาลัย ลอฟท์ @ สถานีตลาดพลู

34. นางสาวสารภี นามลาบุตร

โครงการศุภาลัย ลากูน คอนโด

35. นายอสิ กำจร

โครงการศุภาลัย ลากูน ภูเก็ต

36. นางสาวเนตรมณี เล่าบุญลือ

โครงการศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ - นราธิวาส - สาทร

37. นางสาวสมจิตร ทองคำ

โครงการศุภาลัย วิลล์ กรุงเทพ - ปทุมธานี

38. นางสาวศศิมา สินสวัสดิ์ และหรือ นางกาญจนา สินสวัสดิ์

โครงการศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวน

39. นายนพวัชร์ สำแดงเดช

โครงการศุภาลัย วิลล์ เพชรเกษม 69

40. นางสาวนฤมล จันทรภักดี และหรือ นางสาวนุชจรี จันทรภักดี

โครงการศุภาลัย วิลล์ รามอินทรา 117

41. นางสาวสุมณทา แสงฤทธิ์

โครงการศุภาลัย วิลล์ รามอินทรา 117

42. นายศรัณยรัฐ เชื้อมงคล และหรือ นางสาวนลินี โกยดุลย์

โครงการศุภาลัย วิลล์ ศรีราชา - สวนเสือ

43. นายชินวัตร ทิวาพัฒน์

โครงการศุภาลัย วิลล์ อุบลราชธานี

44. นายสมหมาย ตั้งทองอร่าม

โครงการศุภาลัย วิลล์ เอกชัย - กาญจนาภิเษก

45. นางลัดดา สิมสวัสดิ์

โครงการศุภาลัย วิลล์ เอกชัย - กาญจนาภิเษก

46. นายวัชระ เวชพิศ

โครงการศุภาลัย วิลล์ เอกชัย - กาญจนาภิเษก

47. นางสาวปัณณิกา สุขกระชอน

โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา-ประชาชื่น

48. MISS LIN JIAYING

โครงการศุภาลัย เอลีท @ สุรวงศ์

49. นายวีรยุทธ ปลื้มปิยธรรม และหรือ นางสาวสุมนา เอี่ยมทอง

โครงการศุภาลัย เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว 107

50. นายภาสวิช ศรียานงค์

โครงการศุภาลัย เอสเซ้นส์ สวนหลวง

51. นายนิพันธ์ วาจานนท์

โครงการศุภาลัย เอสเซ้นส์ สวนหลวง

52. นายอภิชาติ เนียมนัด

โครงการโนโว วิลล์ พุทธสาคร
- บริษัทฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งผลให้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทราบทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ติดต่อได้ที่แจ้งไว้ในคูปอง ภายใน 7 วันหลังจากประกาศรางวัล
- ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่สามารถติดต่อได้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผล ถือว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน , สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อตามวันและเวลาที่กำหนดไว้โดยบริษัทฯจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

© 2019 Supalai. All Rights Reserved.