News

News

News

ศุภาลัย ร่วมสนับสนุน 2 กิจกรรมสำคัญ ในจังหวัดอุดรธานี

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน 2 กิจกรรมสำคัญ ในจังหวัดอุดรธานี กับโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล 2560 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สร้างสรรค์สังคม   โดยการปลูกป่าประชารัฐ เพื่อถวายความจงรักภักดี ภายในงานจัดให้มีการปลูกต้นทองกวาว ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี จำนวน 2,000 ต้น นำโดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังร่วมสนับสนุนในกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2560 ซึ่งป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจ รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และเกิดความตระหนักในการปกป้องสิทธิของตนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

  • Activities Calendar
View all projects
Tel.1720